MINI BAGS @ ABOUT US#9


!שריינו את היומנים! 8-10 בדצמבר
  ABOUT US 💗  אתארח עם תיקי המיני המופלאים ביריד
,לראשונה, לצד המעצבים המוכשרים תהיה גם תערוכת אומנות שאצרה קרן בר-גיל הנפלאה
💗 אוכל משובח, מוסיקה והפעלה של כל החושים, כמיטב המסורת
 !מחכה לכן

קרולין